L
amerika-keuzemenu
belgians-americans-keuzemenu
migranten-keuzemenu
stambomen-keuzemenu
keuzemenu
keuzemenu
L
lode.mommaerts@gmail.com
L
keuzemenu
keuzemenu
L
meulemans-van-kelf-pioniers
putttemans-pioniers
http://www.mommaerts.eu/stambomen/basten-april/index.htm
martin-xavier-over-pioniers
rentmeester-rioux
pioniers-keuzemenu
migranten-doodsprentjes
flandreau-indian-school
lode@mommaerts.eu
www.everbergh.be
https://www.facebook.com/groups/217496026280

Mommaerts

Home - Hoofdpagina

Begin

Terug

Vooruit

Uitloggen

Inhoud

Menu

Mommaerts.eu

Raaf (wapendier)


Een sprekend wapen is in de heraldiek een wapen waarin de afbeelding verwijst naar de naam van de drager ervan.

De raaf is een wapendier in de heraldiek. Als wapendier is het reeds sinds de middeleeuwen bekend. De Schotse graven Corbet voerden een raaf reeds rond 1170 in hun wapen.

Bij de Grieken en Romeinen stond de raaf symbool voor ontrouw en verraad en werd daarom ook als ongeluksvogel gezien. In de Noorse mythologie was ze de lijkenvogel. Als wapendier kent de raaf een betere reputatie, want ze staat voor overvloed en vrijgevigheid.

Raven (heraldic animal)


A speaking coat of arms in heraldry is a coat of arms in which the image refers to the name of the bearer.

The raven is a heraldry animal in heraldry. It has been known as a heraldic animal since the Middle Ages. The Scottish Earls Corbet carried a raven in their coat of arms as early as around 1170.

The raven was a symbol of infidelity and betrayal among the Greeks and Romans and was therefore also seen as a bird of misfortune. In Norse mythology, she was the corpse bird. As a heraldic animal, the raven has a better reputation, because it stands for abundance and generosity.

Choice menu

Content

Laatste update

5 november 2021

Nieuws

Het is de bedoeling om een website te maken die bruikbaar is voor de Belgen maar ook voor de Belgen in het buitenland en voor niet-belgen van Belgische afkomst.


It is the intention to create a website that is useful for Belgians but also for Belgians, but also for Belgians abroad and for non-Belgians of Belgian descent.

Kort en goed, klaar en duidelijk.

Short and good, clear and simple.

Werkwijze - Method

Er werden twee mogelijkheden gemaakt om tot bij een onderwerp, zeg maar internetpagina, te komen.


Door op INHOUD te klikken krijg je alfabetische lijst met onderwerpen waar je kan op klikken en die direct doorverbinden naar de betrokken onderwerp.

Door op KEUZEMENU te klikken krijg je een pagina met verschillende keuzemenu's per hoofdonderwerp.
Als je zo één van die menu's aanklikt kan je tot soms wel 70 internetpagina's bereiken van mommaerts.eu


Een derde mogelijkheid zijn de menu's helemaal bovenaan op deze pagina's. (Onder constructie)

Jullie mogen alle informatie altijd overmaken aan:

You can always transfer all information to:


lode.mommaerts@gmail.com

INHOUD

KEUZEMENU

Two possibilities were created to get to a subject, say internet page.


By clicking on CONTENT you get an alphabetical list of topics that you can click on and directly transfer to the relevant topic.


By clicking on CHOICE MENU you will get a page with different menus per main topic.

If you click on one of those menus you can sometimes reach up to 70 internet pages of mommaerts.eu


A third possibility is the menus at the very top of these pages.

(Under construction)

CHOICE MENU

CONTENT

Mommaerts

Toegevoegd of gewijzigd - Added or changed:


Meulemans-Van Kelf (pionier uit Meerbeek)


Henri Puttemans (pionier 1856)


Basten April (en Nuthals of Belgium pioniers in 1906)


About Xavier Martin (English / Nederlands)


Docter-Colonel Lester Rentmeester-Rioux


(Flemish) Pioneers to Wisconsin (hundreds of names and year)


Update Inhoud - Content 1 november 2021

Migrants - Obituaries (about 170)


Flandreau Indian School

Contact

Lode Mommaerts


Albrecht Rodenbachstraat 7

3200 Aarschot

Belgium


Tel. 016 89 51 55

GSM 0487 795 000

 

lode@mommaerts.eu


www.everbergh.be


  

Facebook